кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

 
Загальна інформація
Новини кафедри
Склад кафедри
Спеціальності
Студентство і наука
Інформація для студентів
Дисципліни
Професійне стажування
Науково-дослідна робота
Фотогалерея

Науково-дослідна робота

           

Вплив науки на розвиток не лише сучасного суспільства, а й окремого індивідуума стає дедалі вагомішим. Разом із цим зростає і її соціальний престиж. Це обумовлює високі вимоги до рівня знань не лише професійних сфер, а й особистісних, духовних, культурних. Ці чинники в сукупності сприяють формуванню високорозвиненої особистості сучасної людини.

Науково-дослідна та науково-виробнича діяльність на кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи проводиться за наступними напрямами:

  • наукові зв’язки з підприємствами та організаціями Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації;
  • методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних досліджень; проведення науково-практичних та науково-методологічних семінарів;
  • участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртків;
  • підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Колектив кафедри «Готельно-ресторанної та курортної справи» працює над науково-дослідною темою: Якість послуг у готельно-ресторанному господарстві: теоретичний і практичний аспекти - керівник Капліна Т.В.

Інформація про наукові гуртки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи працюють студентські наукові товариства, які сприяють залученню студентів до кафедральної науково-дослідної теми:

  • предметний гурток «HoReCa Planet»;
  • проблемний гурток  «Мозковий  штурм».

Значно глибші наукові дослідження студентів старших курсів досить часто малозрозумілі молодшим студентам, тому на кафедрі засновано предметний гурток «HoReCa Planet».  Перед його учасниками ставляться нескладні завдання. Його члени мають змогу досліджувати проблемні питання обслуговування гостей, спілкування з гостями англійською мовою, розглядати проблеми комунікативності тощо.

Рисунок 1 – Предметний гурток «HoReCa Planet» (керівництво науковою роботою студентів ведеться кафедрою ГРКС, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

Проблемний гурток  «Мозковий  штурм» має певні відмінності від предметного. Суттєвою його перевагою є можливість більш глибокого розгляду обраної теми. У центрі наукових досліджень студентів-членів проблемного гуртка поставлена проблема «Якість продукції готельно-ресторанного господарства: проблеми та перспективи». Члени гуртка мають змогу обговорювати результати своїх досліджень на засіданнях, студентських наукових конференція На базі гуртка  організовуються зустрічі з практиками готельно-ресторанного господарства та з’ясування практичних проблем сфери. Участь у таких заходах не лише сприяє установленню тісних дружніх зв’язків, а й допомагає студентам учитися застосовувати вивчену теорію на практиці. Результати своїх досліджень студенти відображають у курсових роботах із дисциплін «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства», «Інноваційні технології готельного господарства» та магістерських дипломних роботах.

Рисунок 2 – Участь студентів-членів проблемного гуртка в зустрічах із практиками готельно-ресторанного господарства при проведенні круглих столів (керівництво науковою роботою ведеться кафедрою ГРКС, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

Результати досліджень науково-дослідних робіт представляються кожного року на науковій студентській конференції та щорічній виставці наукових робіт під час проведення «Дня Свято професійної майстерності», публікуються в щорічному збірнику наукових статей магістрів «Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві».