кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Інформація для студентів

          

Задати запитання завідуючій кафедри ГРКС проф. Капліній Т.В.:

Задати запитання гаранту початкового рівня вищої освіти доц. Положишниковій Л.О.

Задати запитання гаранту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. Володько О.В.

Задати запитання гаранту другого (магістерського) рівня вищої освіти доц. Роговій Н.В.

          

Графік
індивідуально-консультативної роботи
(відпрацювань академічних заборгованостей)
викладачів з дисциплін кафедри готельно-ресторанної
та курортної справи на другий семестр 2023-2024 н.р.

П.І.Б
викладача

Дні тижня, пара

Аудиторія

E-mail

Капліна Т.В.

понеділок, 4 пара

121

kaplinatv58@gmail.com

Володько О.В.

четвер, 2 пара

121

volodkoolga2@gmail.com

Рогова Н.В.

вівторок, 2 пара  

121

nataljarogovaja35@gmail.com

Столярчук В.М.

вівторок, 3 пара  

121

wstolyarchuk@gmail.com

Капліна А.С.

середа, 5 пара  

121

anitakaplina@gmail.com

Положишникова Л.О.

понеділок, 5 пара

121

ivanova7721@ukr.net

Миронов Д.А.

понеділок, 3 пара

121

zardenzar@gmail.com

Кущ Л.І.

середа, 3 пара  

121

lora.kushch59@gmail.com

Рибакова С.С.

середа, 4 пара  

121

srybakova31@gmail.com

Дудник С.О.

середа,  6 пара  

121

dudnyksvetlana8@gmail.com

Кирніс Н.І.

понеділок, 5 пара

121

Kirnosnat7@gmail.com

          

Графік
індивідуально-консультативної роботи
(відпрацювань академічних заборгованостей)
викладачів з дисциплін кафедри готельно-ресторанної
та курортної справи на перший семестр 2023-2024 н.р.

П.І.Б
викладача

Дні тижня, пара

Аудиторія

E-mail

Капліна Т.В.

понеділок, 4 пара

121

kaplinatv58@gmail.com

Володько О.В.

четвер, 2 пара

121

volodkoolga2@gmail.com

Рогова Н.В.

вівторок, 2 пара  

121

nataljarogovaja35@gmail.com

Столярчук В.М.

вівторок, 3 пара  

121

wstolyarchuk@gmail.com

Капліна А.С.

середа, 5 пара  

121

anitakaplina@gmail.com

Положишникова Л.О.

понеділок, 5 пара

121

ivanova7721@ukr.net

Миронов Д.А.

понеділок, 3 пара

121

zardenzar@gmail.com

Кущ Л.І.

середа, 3 пара  

121

lora.kushch59@gmail.com

Рибакова С.С.

середа, 4 пара  

121

srybakova31@gmail.com

Дудник С.О.

середа,  6 пара  

121

dudnyksvetlana8@gmail.com

Кирніс Н.І.

понеділок, 5 пара

121

Kirnosnat7@gmail.com

          

Графік ліквідації академічних заборгованостей здобувачів ОП «Готельно-ресторанна справа» з 28 серпня 2023 року по 1 вересня 2023 року

Переглянути

Архів

          

Оцінювання здобувачів вищої освіти:

Визнання результатів навчання:

Політика вирішення конфліктних ситуацій:

Політика щодо академічної доброчесності:

Список програм для перевірки на плагіат:

https://my.plag.com.ua/  – безкоштовний сервіс перевірки, багатомовний, професійний, інтерактивний, але є платні послуги для прискорення обробки. Обов’язкова реєстрація.

https://advego.com/antiplagiat/  – антиплагіат онлайн – безкоштовний сервіс перевірки тексту на плагіат, дублікати. Завдяки спеціальним алгоритмам антиплагіату текст надійно перевіряється на унікальність навіть після обробки синонімайзерами та програмами для «обходу антиплагиату», «підвищення» оригінальності статті відсотка плагіату документа.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТІВ ОП «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії передбачає можливість індивідуального вибору студентами кожної освітньої програми вибіркових дисциплін в обсязі 25% від загального обсягу кредитів:

Рівень вищої освіти

Обсяг в кредитах ЄКТС

молодший бакалавр

30 кредитів

бакалавр

60 кредитів

магістр

22,5 кредитів

Що пропонує обирати Університет?

Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загальноуніверситетський перелік) в розрізі курсів

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр

4 дисципліни

бакалавр

2 дисципліни щорічно

магістр

2 дисципліни

 Навчальні дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності.

Рівень вищої освіти

Вибіркова складова

молодший бакалавр

2 дисципліни

бакалавр

2 дисципліни щорічно

магістр

12,5 кредитів

Вибіркові навчальні дисципліни можуть вивчатися як в Університеті, так і в інших закладах вищої освіти, відповідно до двосторонніх договорів між закладами вищої освіти.

Вибір здійснюється у другому семестрі поточного навчального року на наступний рік навчання.

Перелік вибіркових дисциплін на 2024-2025 н.р.:

Перелік вибіркових дисциплін на 2023-2024 н.р.:

Перелік вибіркових дисциплін на 2022-2023 н.р.:

Перелік вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.:

Що потрібно зробити?

  • Ознайомитися  з переліком та силабусами навчальних дисциплін.
  • Проконсультуватися (за потреби) з гарантом освітньої програми та/або куратором
  • Відвідати презентації навчальних дисциплін.
  • ЗДІЙСНИТИ ВЛАСНИЙ ВИБІР!

Як обрати?

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують професійні компетентності. Вибір здійснюється за один тур. Результат вибору - навчальні дисципліни, обрані більшістю від загальної кількості студентів академічної групи.

Вибір навчальних дисципліни з переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загально університетський перелік). Вибір здійснюється у два тури. Якщо обрана Вами дисципліна не набрала достатньої кількості бажаючих її вивчати, Вам необхідно переобрати дисциплін у другом турі із скоригованого переліку дисциплін, що формують загальні компетентності (загально університетський перелік).