кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Студентство і наука

          

Інформація про наукові гуртки кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

На кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи працюють студентські наукові товариства, які сприяють залученню студентів до кафедральної науково-дослідної теми:

 • предметний гурток «HoReCa Planet»;
 • проблемний гурток  «Мозковий  штурм»;
 • проблемна група «Енергозбереження у закладах готельно-ресторанного господарства»

Значно глибші наукові дослідження студентів старших курсів досить часто малозрозумілі молодшим студентам, тому на кафедрі засновано предметний гурток «HoReCa Planet».  Перед його учасниками ставляться нескладні завдання. Його члени мають змогу досліджувати проблемні питання обслуговування гостей, спілкування з гостями англійською мовою, розглядати проблеми комунікативності тощо.

Предметний гурток «HoReCa Planet» (керівництво науковою роботою студентів ведеться доцентом кафедри ГРКС Капліною А.С, та старшим викладачем Рибаковою С.С., ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

Проблемний гурток «Мозковий  штурм» ведеться під керівництвом доцента кафедри Столярчук Валентиною Миколаївною має певні відмінності від предметного. Суттєвою його перевагою є можливість більш глибокого розгляду обраної теми. У центрі наукових досліджень студентів-членів проблемного гуртка поставлена проблема «Якість продукції готельно-ресторанного господарства: проблеми та перспективи». Члени гуртка мають змогу обговорювати результати своїх досліджень на засіданнях, студентських наукових конференція На базі гуртка  організовуються зустрічі з практиками готельно-ресторанного господарства та з’ясування практичних проблем сфери. Участь у таких заходах не лише сприяє установленню тісних дружніх зв’язків, а й допомагає студентам учитися застосовувати вивчену теорію на практиці. Результати своїх досліджень студенти відображають у курсових роботах зі спеціальності.

Результати досліджень науково-дослідних робіт представляються кожного року на науковій студентській конференції та щорічній виставці наукових робіт під час проведення «Дня Свято професійної майстерності», публікуються в щорічному збірнику наукових статей магістрів «Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві»

Участь студентів-членів проблемного гуртка в зустрічах із практиками готельно-ресторанного господарства при проведенні круглих столів (керівництво науковою роботою ведеться кафедрою ГРКС, ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»)

          

Інновації - крок до сталого розвитку готельно-ресторанної індустрії

7 листопада 2019 року кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи проведено панельну дискусію «Інновації в готелях і ресторанах». У  заході прийняли участь студенти - здобувачі освітнього ступеня магістр з готельно-ресторанної справи та  провідні викладачі кафедри.

Із привітальним словом до учасників  виступив декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу доктор технічних наук, професор Скрипник В’ячеслав Олександрович.

Найбільш активні дебати  виникли після презентаційних доповідей студентів Білизни А. В., Дудник А. В., Плахтюк В.О., Шейко А. В., яким було вручено  подяки гарантом  освітньої програми спеціальності готельно-ресторанна справа -  доктором технічних наук, професором Капліною Т.В.

          

26 березня 2019 року відбулася XLII Міжнародна наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства». Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» брали участь в секції № 18 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Тетяна Вікторівна.

На конференції були розглянуті питання сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу, упровадження інноваційних технологій в готельному господарстві.

За результатами доповідей студенти отримали дипломи учасників:

Диплом І ступеня - студентка групи ГРС-13 Рябовол Анастасія Сергіївна. Тема доповіді: «Аналіз готелів України за категоріями», науковий керівник асистент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.О. Дудник

Диплом ІІ ступеня - студентка групи ГРС-33 Жувага Анастасія Олександрівна. Тема доповіді: «Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в регіоні», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Л.І. Кущ

Диплом ІІІ ступеня - студентка групи ГРС-22 Скрипник Маргарита Миколаївна. Тема доповіді: «Тенденції ресторанної індустрії на 2019 рік», науковий керівник старший викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи С.С. Рибакова

          

17-18 квітня 2018 року в ПУЕТ проходила XLI Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства» На секції 23 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В. Провідну роль у формуванні особистості науковця в системі вищої освіти є саме проведення конференцій, що  дає можливість визначити пріоритетні напрями розвитку сучасної науки та забезпечення ознайомлення студентів з інноваціями та актуальними проблемами в наукових дослідженнях. Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи. Учасники конференції обмінювалися своїми поглядами та думками стосовно різноманітних проблем в готельно-ресторанному бізнесі, що спонукала всіх учасників до обговорення наукових питань.

За результатами конференції було визначено кращі роботи та нагороджено студентів:

 • Мотрій Каміла Віталіївна  (ГРС-51м) на тему: «Роль готельних ланцюгів у розвитку готельного бізнесу країн світу». Керівник – д.т.н., професор Капліна Т.В.
 • Нікологорський Олександр Володимирович (ГРС-51м) на тему: «Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельних господарств» Керівник – к.т.н., доцент Рогова Н.В.
 • Грицак Олег Олександрович (ГРС-43і) на тему: «Розвиток концептуальних костелів в Україні». Керівник – асистент  Кирніс Н.І.

          

2 червня 2016 року кафедрою готельно-ресторанної та курортної справи організовано круглий стіл «Проблеми та перспективи забезпечення якості продукції готельно-ресторанного господарства».

Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем підприємств готельно-ресторанного господарства.


Студенти зустрічають гостей


Викладачі біля стійки реєстрації

Програма заходу

Відкриття круглого столу:


З привітальним словом до учасників звернулися


Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
доктор технічних наук


Капліна Тетяна Вікторівна
завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
д.т.н., професор

У круглому столі брали участь:


Капліна Анна Сергіївна - ст. викладач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, яка презентувала результати чат-конференції з іноземними фахівцями готельно-ресторанного бізнесу:

Віджей Мандхьян – директором інституту менеджменту та гостинності (Індія);

Scott Bahr – директором з корпоративного розвитку, планування та маркетингу штат Флорида, Орландо. Фахівець із стратегічних відносин та ініціатив у сфері гостинності – Marriott, Ritz-Carlton Club


Оніщук Лариса Миколаївна – заступник начальника  Управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації


Рожновська Катерина Олександрівна – заступник начальника відділу стандартизації та наукової інформації ДП «Полтавастандартметрологія»


Дубова Галина Євгенівна – доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


Страшко Людмила Михайлівна – декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доцент, к.арх.н.

 Практичні працівники готельного господарства м. Полтава:


Шульга Марина Сергіївна – менеджер готелю «Алмаз»


Герасименко Ангеліна Олександрівна – менеджер та Герасименко Вікторія Миколаївна – бухгалтер готелю «Reikartz Галерея Полтава»

Працівники ресторанного господарства м. Полтава:


Соліма Маріанна Хайдарівна – власник ресторану «Shade meat & wine»
та Дорожкіна Олена Станіславівна – менеджер ресторану «Ханума»


Затовка Едуард Володимирович - адміністратор ресторану «Panorama»
Небога Олександр Вікторович – адміністратор закладу «Concrete Bar. Restaurant in Poltava»


Козак Максим Ігорович – директор ресторану «Cinzano»


Терещенко Валентина Сергіївна - адміністратор закладу «Августин» ресторан-Броварня


Члени кафедри брали активну участь у роботі круглого столу


 Круглий стіл відвідали представники споріднених кафедр факультету ХТГРТБ


Студенти отримали задоволення від спілкування з готельєрами та рестораторами міста

          

19-20 квітня 2016 року в ПУЕТ проходила ХХХIХ наукова студентська конференція. На секції 24 «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства». Учасників конференції привітала завідувач кафедри ГРКС, доктор технічних наук, професор Капліна Т.В.

Тематика доповідей охоплювала широкий спектр проблем готельної і ресторанної галузі України та світу. Вона стосувалась концептуальних особливостей сучасних готелів, інноваційних технологій в готельному і ресторанному господарстві, новітні підходи до організації простору та стандартів обслуговування, перспектив розвитку готельно-ресторанного господарства України.

Активну участь в обговоренні доповідей брали студенти 3,4,5 курсів та викладачі кафедри готельно-ресторанної та курортної справи.

Найкращими визнали доповіді:

 • Чирченко Валентин Якович  (ГРС-43і) на тему «Космічний туризм: фантазія чи наукова реальність Керівник – асистент Вакуленко Т.В.
 • Хіміч Еліна Сергіївна (ГРС-51м) на тему «Hotel technology innovations that will drive business in 2016 Керівник – старший викладач  Капліна А. С.
 • Морозова Діана Ігорівна (ГРС-31) на тему «Використання «вау-менеджменту»  на підприємствах готельного господарства». Керівник – старший викладач  Капліна А. С.

          

25-28 березня 2015 року на базі філософського факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова був проведений ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук.

Участь у конференції брала студентка Полтавського університету економіки і торгівлі» спеціальності «Готельна і ресторанна справа» Штефан Аліна Володимирівна (гр. ГРС-42), науковий керівник – к. філос. н., доц. Усанов І. В.

За результатами галузевої конкурсної комісії вона була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

20-21 листопада  2014 р. колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи  брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», присвяченій 40-річчю заснування факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

У рамках конференції  працювала секція № 2 «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі».


Керівник секції – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Капліна Тетяна Вікторівна та секретар секції доцент, к.т.н. Столярчук В.М.

 Під час роботи секції заслухані доповіді:

 • Облік фінансових результатів діяльності підприємств готельного бізнесу: історичний та сучасний аспект (Полтава, ПУЕТ  к.е.н., доцент О.В. Артюх-Пасюта).
 • Проблеми та перспективи готельно-ресторанного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  д.т. н., проф. Капліна Т. В., к.т. н., доц. Столярчук В.М. ).
 • Підвищення конкурентноспроможності готельно-ресторанного комплексу «Willa Sandra» за рахунок впровадження реорганізаційних змін (О.П. Ковінько – викладач Познанської академії готельного господарства і громадського харчування, Польща)
 • Развитие инноваций в технологии ароматических концентратов (Полтава, ПУЕТ  Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Дубова Г.Є.).
 • Стан готельного господарства України (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доц. Роговая Н.В.).


Доповідь к.т.н., доц. Рогової Н.В.

 • Розвиток, як важлива складова  ефективної діяльності засобів розміщення  (Полтава, ПУЕТ  ст. викл. Капліна А.С.).
 • Сучасний стан та перспективи управління персоналом на підприємствах готельного господарства України  (Полтава, ПУЕТ  асистент Т. В. Вакуленко).
 • Інноваційні методи практичного оволодіння навичками студентами на тренінг-курсах для підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  асистент Рибакова С.С.).
 • Актуальність дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства (Полтава, ПУЕТ  здобувач Н. І. Кирніс).
 •  Инновационная технология желе с ликопином (Полтава, ПУЕТ  асистент С.О. Овчинникова).
 •  Інноваційні технології будівництва об’єктів готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  к.т.н., доцент О.В. Володько). 


Доповідь к.т.н., доц. О.В. Володько

 •  Нова проектна культура в архітектурі та дизайні готельно-ресторанних комплексів (Полтава, ПУЕТ  кандидат архітектури, доцент В.М. Губарь).
 •  Форми дозвілля у готельно-ресторанному комплексі (Київ, НУХТ магістр А.А. Іванова).
 •  Некоторые аспекты государственного регулирования кооперативного сектора Украины и Азербайджана в начале ХХ столетия (Баку, Азербайджан, ООО «ІМЕХ», Алхасов Самир Яшар оглу).
 •  Сучасний стан та розвиток ресторанного бізнесу в україні під впливом інноваційних технологій управління Карпенко В.Д., к.е.н., доц., ПУЕТ (м. Полтава),  Карпенко Д.В., к.е.н., КНТЕУ (м. Київ)

Дистанційно участь у роботі секції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» брали:

 • Канцлер Академії готельного бізнесу и громадського харчування в Познані, професор, доктор honoris causa, доктор педагогічних наук Роман Давид Таубер  з темою роботи «Гастрономія в готельному бізнесі - виклики сучасності»
 • Доцент к.т.н., Н .М. Кравчук та магістрант Я. М. Мокляк (Київ, НУХТ) з темою роботи «Система загальної автоматизації роботи сучасних міських готелів».
 • Доцент к.т.н., Л. А. Нохріна (Харків, ХНУМГ ім.О.М.Бекетова) з темою роботи «Сезонність попиту: актуальні проблеми»
 • Доцент к.т.н.,  С. М. Пересічна, магістрант Т. В. Заязова (Київ, НУХТ) з темою роботи «Використання продуктів виноградарства на ринку спа-послуг».
 • Доцент, канд.арх.н. Л. М. Страшко, доцент, канд. пед. наук, доцент Л.О. Гриценко (Полтава, ПУЕТ) з темою роботи «Етнодизайнерські  підходи до формування  естетики предметного середовища об’єктів готельно-рестораного господарства»

Тези доповідей будуть включені до збірника наукових праць за результатами роботи конференції.

          

У рамках традиційного проведення Дня науки 15-16 квітня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі проходила 37 наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

В Університеті працювало 35 секцій. Вперше, як самостійний підрозділ, брала участь у конференції кафедра готельно-ресторанної та курортної справи. Свої наукові доповіді на секції «Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства України» представили студенти спеціальності «Готельна і ресторанна справа», загальна їх кількість - 32, з них 5 - стендових.

Тематика доповідей була різноманітна. Вона стосувалась питань розвитку готельно-ресторанного бізнесу Полтавського регіону, Сумщини, Дніпропетровська, зеленого туризму Полтавщини, особливостям психофізичного навантаження на працівників сфери обслуговування.

В обговоренні доповідей активну участь брали присутні студенти 3,4,5 курсів: Палівода М., Медведь А., Ярміш О., Горбік А. та інші.

Найкращими доповідями за підсумками науково-дослідних робіт студентів визнали:

 • Суглобова Богдана (гр. ГРС-51м) на тему «Перспективи розвитку хостелів в окремих регіонах України». Керівник - д.т.н., професор Капліна Т.В.


Доповідач Суглобов Богдан

 • Сітковської Катерини (гр. ГРС-31) на тему «Сучасні підходи до автоматизації процесів управління на підприємствах готельного господарства». Керівник - Капліна А.С.


Доповідач Сітковська Катерина

 • Марченко Аліни (гр. ГРС-42) на тему «Розвиток зеленого туризму на Полтавщині». Керівник – Вакуленко Т.В.


Доповідач Марченко Аліна

 • Паліводи Марини (гр. ГРС-42) на тему «Стан туристичної галузі Полтавського регіону». Керівник - Столярчук В.М.

Підведено підсумки конференції і намічено шляхи подальшого удосконалення наукових досліджень кафедри ГРКС.

          

4–5 квітня 2013 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, був проведений II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР», «МАГІСТР»).

У олімпіаді брали участь Губіна Олена Іванівна гр.ГРС-51м (ОКР «магістр») та Бахмат Вікторія Сергіївна гр. ГРС-42 (ОКР «бакалавр»).


Робота над конкурсним завданням Губіної Олени.


Робота над конкурсним завданням Бахмат Вікторії.

Вітаємо Губіну Олену, яка за результатами конкурсних завдань посіла ІІ місце та нагороджена дипломом ІІ ступеня.

          

20-21 березня 2013 року студентки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавського університету економіки і торгівлі» – Корольова Оксана Олегівна та Кононенко Олександра Сергіївна  приймали участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку готельно-ресторанного, туристичного та виставкового бізнесу».

Корольова О.О. виступала з доповіддю на тему: «Перспективи розвитку молодіжних готелів у Полтавському регіоні», науковий керівник – д.т.н., проф. Капліна Тетяна Вікторівна.

Кононенко О.С. розкрила тему «Шляхи розвитку молекулярної кулінарії у підприємствах готельно-ресторанного господарства», науковий керівник – к.т.н., доц. Столярчук Валентина Миколаївна.

Доповіді Корольової Оксани та  Кононенко Олександри одержали схвальні відгуки на секційних засіданнях.

Вітаємо Корольову Оксану, яка нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

          

14-17 березня 2012 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ Міжнародний конкурс юніорів із кулінарного мистецтва та сервісу за участю команд із Франції, Сербії, Росії (Москви, Курська, Желєзногорська), Узбекистану, Молдови та з усіх регіонів України. Свою майстерність демонстрували 25 навчальних закладів України І-ІV рівнів акредитації. Загальна кількість учасників – 138. Кількість представників із Франції – 32, Польщі – 6, Узбекистану – 7, Молдови – 5, Сербії – 2, Росії -21.

В програмі конкурсу були змагання в практичних номінаціях, змагання на кращого кухаря та кращого кондитера року, командні змагання серед країн-учасниць, майстер-класи від провідних шеф-кухарів, дегустація етнічних страв, мистецтво карвінгу. Загальна кількість номінацій 31. Форма участі як індивідуальна так і групова.


Журі - висококваліфіковані та незалежні експерти

Від Полтавського університету економіки і торгівлі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу у змаганні офіціантів „Сервіс-класі” брали участь Король Анна Сергіївна та її помічниця Малик Аліна Валеріївна, студентки групи ГРС-31. Супроводжувала студентів доц. кафедри технології та організації ресторанного господарства Дібрівська Н.В


За тематичним столом «Німе кіно».
Зліва направо: Малик А.В., доц. Дібрівська Н.В., Король А.С.


З членами журі номінації „Сервіс-клас”

У номінації „Сервіс-клас” брали участь  12 учасників. На розсуд журі був представлений тематичний стіл „Німе кіно” оформлений у чорно-білих класичних тонах.


З головою Асоціації кулінарів України д.т.н., проф. Пересічним М.І.

За демонстрацію вміння сервірувати стол, складання серветок та проведення декантації вина Король А.С. нагороджена Дипломом ІІІ ступеня та бронзовою медаллю.


Нагородження.

У роботі журі, серед вітчизняних та зарубіжних науковців, провідних шеф-кухарів, брав участь декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г. За проявлений високий професіоналізм нагороджений Дипломом І ступеня.


Зліва направо: Декан факультету ХТГРтаТБ к.е.н., доц. Шкарупа В.Г., студентка групи ГРС-31 Король А.С., голова жюрі номінації „Сервіс-клас” ресторатор Наход М.І.