кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

          

Анкетування стейкґолдерів

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Опитування здобувача першого рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) щодо обрання вибіркових дисциплін

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

Анкета здобувача вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» 

          

Моніторинг результатів анкетування

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» щодо якості освітньої програми з навчальних дисциплін першого семестру 2020-2021 навчального року