кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Навчально-методичне забезпечення для навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2020 / 2021 навчальному році

Спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа", освітня програма "Готельно-ресторанна справа"

          

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Внутрішній аудит та контроль в готелі

Інновації в готелях і ресторанах

Основи готельної індустрії

Основи культури гостинності та споживання їжі

Основи наукових досліджень

Проектування готельного підприємства

Служба матеріально-технічного забезпечення готелю

Фронт-офіс

Проектування готелів та ресторанів з використанням графічних редакторів

Професійна етика та етикет в закладах готельно-ресторанної індустрії

Ресторани в готельній індустрії

Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії

Якість обслуговування в готелях і ресторанах

Тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства

Конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного бізнесу